Unapređenje mahanizma odgovornosti u javnim finansijama

Projektom su prikupljeni i integrisani postojeći opštinski budžeti u Srbiji u pilot opštinama. Data centar ih je spojio u „online“ platformu koja lako može da se pretraži za potrebe novinara, zagovarača, istraživača, vladinih zvaničnika i mali deo javnosti koja bi mogla nešto da otkrije i provede određeno vreme na sajtu.

 

Donator: Swedish International Development Cooperation Agency