Građani na straži – Slobodni, fer i demokratski izbori u Srbiji

Ovime se nadograđuje kredibilitet i iskustvo izborne posmatračke misije Građani na straži, koju je CRTA pokrenula kako bi pružila nezavisnu i sveobuhvatnu ocenu celokupnog izbornog procesa. Oslanjajući se na svoj kapacitet da organizuje posmatračku misiju, CRTA će proširiti svoje napore kao zagovornik demokratije i uspostaviće učinkovitu, dugoročnu i nezavisnu mrežu Građani na straži širom zemlje, koja će okupiti organizacije civilnog društva, aktiviste i predstavnike medija u zajedničkoj inicijativi za podršku učešću građana u demorkatskim procesima tokom izbora ali u vreme između izbornih ciklusa.

Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji