Odbrana prava na pristup informacijama u Srbiji

Na taj način, projekat će dugoročno uticati na unapređenje uslova za ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i doprineti očuvanju dostignutih standarda u ovoj oblasti.

Donator: Fondacija za otvoreno društvo Srbija