Unapređenje demokratske kulture, vladavine prava i slobode medija

Na ovaj način, sposobnost civilnog društva da komunicira sa građanima i javnim organima vlasti će ojačati, a samim tim i efikasnost i uticaj u pogledu preduzimanja inicijativa kako bi se ostvarile demokratske promene u prioritetnim oblastima. Organizacije civilnog društva će zajedno sa građanima aktivistima i novinarima moći da kroz brojne komunikacijske veštine i digitalne alate angažuju građane kako bi ostvarili svoje zahteve.

Donator: Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA)