Tražimo pojačanje u timu za podršku aktivistima

Tražimo koleginicu ili kolegu koji veruju u demokratiju i društveni aktivizam, a inspiraciju nalaze u radu sa aktivistima i neformalnim grupama – da se pridruži našem timu za podršku aktivistima na poziciji “koordinator programa”. 

Koordinator programa u oblasti demokratskog aktivizma primarno će biti zadužen za: 

  • Procenu potreba lokalnih organizacija i aktivista, kao i razvoj podrške demokratskog aktivizma,
  • Praćenje i evaluacije podržanih projektnih aktivnosti,
  • Osmišljavanje, pripremu i raspisivanje javnih poziva za dodelu sredstava,
  • Standardizaciju i unapređenje projektnih i izveštajnih procedura Crtinog programa za podršku aktivistima.

Poseban fokus koordinator programa Crte treba da posveti identifikaciji organizacija i aktivističkih inicijativa, redovnoj komunikaciji, kao i mentorskoj podršci (kroz organizaciju treninga, radionica i redovnih mentorskih sastanaka) podržanim organizacijama i aktivistima na ovom programu. 

Za ovu poziciju obavezno je: 

  • Iskustvo kandidata i kandidatkinja u radu i pružanju podrške lokalnim aktivistima,
  • Višegodišnje radno iskustvo na poslovima upravljanja projektima (koordinacija projekata, i izveštavanje o realizaciji projekata); 
  • Napredni nivo pisanog i usmenog znanja engleskog jezika.

Trenersko iskustvo, kao i sprovođenje programa neformalnog demokratskog obrazovanja će se smatrati kao prednost. 

Za prijavu je potrebno da najkasnije do 31. oktobra do ponoći na mejl [email protected] pošaljete:

  • Biografiju sa relevantnim iskustvom (CV);
  • Motivaciono pismo ne duže od pola stranice A4 formata.

Kandidati i kandidatkinje koji budu poslali nepotpune prijave, neće biti uzeti u dalje razmatranje. Na razgovor će biti pozvani samo oni koji su prošli u uži izbor.