Šta su očekivanja građana koji su učestvovali na 10. protestu “Srbija protiv nasilja” u Beogradu? 

Anketirajući građane koji su učestvovali u 10. protestu “Srbija protiv nasilja” u Beogradu 8. jula 2023, Crta je došla do nalaza da skoro polovina učesnika uspeh protesta vidi u smeni vlasti na sledećim izborima. 

Gotovo polovina demonstranata kaže da je izlazila na sve ili skoro sve prethodne proteste protiv nasilja, a većina se slaže sa stavom da je važnije to što su se protesti proširili po celoj Srbiji od broja građana koji protestuju. 

Više od polovine anketiranih kao glavni motiv za učešće na protestima izdvaja bahatost i samovolju vlasti. Velika većina učesnika u 10. protestnoj šetnji podržava ideju formiranja anketnog odbora u cilju utvrđivanja okolnosti koje su dovele do masovnih ubistava u “Ribnikaru”, Duboni i Malom Orašju.

Isto tako, učesnici ovog protesta ističu da svojim učešćem žele da izvrše pritisak na vlast da se “stvari promene”, kao i da smatraju da im je moralna obaveza da pokažu solidarnost. 

Osim učestvovanja u protestnim šetnjama, kao put ka ostvarivanju postavljenih zahteva demonstranti vide i akcije građanske neposlušnosti, ali i formiranje građanskog pokreta koji bi izašao na sledeće izbore. Većina građana koja je učestvovala na 10. protestu u Beogradu očekuje od opozicionih stranaka da se zalažu za ostvarivanje zahteva protesta kroz svoj rad u Narodnoj skupštini, ali i da rade na udruživanju za predstojeće izbore.