Šta su lokalne izborne komisije i koja je njihova nadležnost?

Lokalne izborne komisije su opštinske izborne komisije, gradske izborne komisije, kao i izborne komisije gradskih opština Grada Beograda.

Broj članova lokalne izborne komisije u stalnom sastavu zavisi od broja upisanih birača u jedinici lokalne samouprave, a predsednika i njegovog zamenika, kao i članove i njihove zamenike, imenuje skupština opštine, odnosno grada. Ako nakon raspisivanja izbora dođe do promene odborničke grupe, skupština opštine, odnosno grada, to ne utiče na sastav lokalne izborne komisije.

U slučaju da na dan kada odluka o raspisivanju izbora stupi na snagu za područje neke lokalne samouprave ne postoji lokalna izborna komisija, istu onda obrazuje Republička izborna komisija u roku od 7 dana od dana raspisivanja izbora, i tada se predsednik i njegov zamenik, kao i članovi i njihovi zamenici, imenuju na predlog poslaničkih grupa srazmerno njihovoj zastupljenosti u Narodnoj skupštini. Republička izborna komisija takođe može lokalnoj izbornoj komisiji koju obrazuje poveriti nadležnost za više jedinica lokalne samouprave u kojima ne postoje lokalne izborne komisije.

Osim stalnog sastava, postoji i prošireni sastav lokalne izborne komisije. Člana i zamenika člana u proširenom sastavu imenuje sama lokalna izborna komisija, na predlog podnosioca proglašene izborne liste koji se dostavlja najkasnije 7 dana pre glasanja.

Izmenama u Zakonu o izboru narodnih poslanika lokalnim izbornim komisijama date su brojne nadležnosti, poput određivanja biračkih mesta, organizovanja tehničkih priprema za izbore, donošenja zbirnog izveštaja o rezultatima glasanja sa biračkih mesta koja se nalaze na njenoj teritoriji, itd.

Posebno važna nadležnost lokalne izborne komisije, takođe ustanovljena kroz izmene Zakonom o izboru narodnih poslanika, jeste da odlučuje o zahtevima za poništavanje glasanja na biračkog mestu zbog nepravilnosti tokom sprovođenja glasanja.