Da li i kako može da dođe do promene člana biračkog odbora?

Član, odnosno zamenik člana biračkog odbora u stalnom sastavu i proširenom sastavu može se promeniti na zahtev poslaničke grupe koja ga je predložila najkasnije tri dana pre dana glasanja. 

S druge strane, predsednik i zamenik predsednika biračkog odbora mogu se promeniti najkasnije do otvaranja biračkog mesta u slučaju smrti, bolesti ili ako izgube izborno pravo.

Rešenje o promeni člana, odnosno zamenika člana biračkog odbora donosi komisija koja ga je imenovala u birački odbor, odnosno član komisije koga ona za to ovlasti.