Kako mogu da postanem član biračkog odbora?

Da biste postali član biračkog odbora, morate da ispunite dva uslova – da imate izborno pravo (punoletan, poslovno sposoban državljanin Republike Srbije) i da niste kandidat za narodnog poslanika.

Ukoliko ispunjavate ove uslove, ovlašćeni predlagač (neka poslanička grupa u Narodnoj skupštini ili podnosilac proglašene izborne liste) može da vas predloži za člana biračkog odbora u stalnom sastavu ili proširenom sastavu.