Šta ako nisam u stanju da dođem do biračkog mesta?

U slučaju da zbog teške bolesti, starosti ili invaliditeta niste u mogućnosti da glasate na biračkom mestu, možete glasati van biračkog mesta. Sve što treba da uradite je da o tome obavestite lokalnu izbornu komisiju najranije 72 sata pre dana glasanja, a najkasnije do 11.00 sati na sam dan glasanja.

U tom istom periodu na dan glasanja možete obavestiti i birački odbor. Birački odbor zatim određuje svoja tri člana koja će obići sve birače koji glasaju van biračkog mesta, utvrditi njihov identitet, izvršiti proveru UV lampom i predati im potvrdu o izbornom pravu za glasanje van biračkog mesta, koju birač potom potpisuje.

Poverenici biračkog odbora su u obavezi da napuste prostoriju u kojoj birač glasa. Kada birač koji glasa van biračkog mesta popuni glasački listić, on ga presavija i stavlja u poseban koverat koji poverenici boračkog odbora pred njim pečate i zajedno sa potvrdom o izbornom pravu za glasanje van biračkog mesta stavljaju u službeni koverat.

Odmah po povratku na biračko mesto poverenici biračkog odbora moraju da predaju službeni koverat biračkom odboru koji ga otvara i proverava da li postoji potpisana potvrda o izbornom pravu za glasanje van biračkog mesta. Ako ta potvrda postoji, član biračkog odbora zaokružuje redni broj pod kojim je birač upisan u izvod iz biračkog spiska i na mestu za potpis birača u izvodu iz biračkog spiska stavlja napomenu da je birač glasao van biračkog mesta. Nakon toga se otvara zapečaćen koverat i presavijeni glasački listić se  ubacuje u glasačku kutiju.