Šta ako na izborni dan bude dojave o postavljenoj bombi na biračkom mestu?

U slučaju dojave da je postavljena bomba na biračkom mestu predsednik biračkog odbora obaveštava o tome policiju, koja dolazi na lice mesta i vrši procenu situacije. U tom slučaju glasanje se prekida za ono vreme za koje policija proceni da je potrebno da bi se završile sve adekvatne provere. Birački odbor je dužan da čuva materijal dok traje prekid glasanja (provera policije).

Kada se prekine glasanje na biračkom mestu, moguće su tri situacije:

  • Ako je prekid glasanja trajao kraće od jednog sata, tada se glasanje nastavlja i traje do 20 časova (prekid se ne nadoknađuje)
  • Ukoliko je prekid na biračkom mestu trajao duže od jednog sata, glasanje se produžava za onoliko vremena za koliko je prekid glasanja trajao – npr. ako je prekid trajao dva i po sata, glasanje će biti produženo za dva i po sata
  • Ukoliko policija proceni da se glasanje ne može nastaviti – članovi i predsednik biračkog odbora su dužni da predaju izborni materijal lokalnoj izbornoj komisiji. Birački odbor postupa sa izbornim materijalom na isti način kao i da je glasanje na tom BM regularno okončano. Budući da je glasanje prekinuto, a nije nastavljeno, lokalna izborna komisija po službenoj dužnosti donosi rešenje kojim konstatuje da se na određenom biračkom mestu ne mogu utvrditi rezultati glasanja i glasanje na tom biračkom mestu će se ponoviti u skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika