Da li pas može da uđe na biračko mesto?

Može, ali u jednom slučaju.

Birački odbor je dužan da osobi koja se kreće uz pomoć psa vodiča i ima odgovarajuću ispravu za kretanje uz pomoć psa vodiča, omogući slobodan pristup objektu u kojem je biračko mesto i samom biračkom mestu, kao objektu u javnoj upotrebi.

Pod odgovarajućom ispravom za kretanje uz pomoć psa vodiča smatra se:

  • dokaz o stečenim znanjima, sposobnostima i veštinama za kretanje sa psom vodičem – za osobu koja se kreće uz pomoć psa vodiča
  • dokaz o završenoj obuci – za psa vodiča