NAŠE INICIJATIVE

#40 ‒ PRODUŽITI ROK ZA PODNOŠENJE ŽALBI UPRAVNOM SUDU

U slučaju lokalnih izbora potrebno je izmeniti član 54. Zakona o lokalnim izborima, stav 1. u kome bi došlo do produženja roka za izjavljivanje žalbi Upravnom sudu na 48 časova, kao što je predviđeno i u slučaju republičkih izbora. Kako republički i lokalni izbori nemaju drugih razlika u procesu zaštite izbornog prava, potrebno je izvršiti izjednačavanje ovih rokova imajući u vidu jednaku prirodu oba izborna procesa. Protiv rešenja izborne komisije, može se izjaviti žalba Upravnom sudu u roku od 48 časova od dostavljanja rešenja.