Problemi sa biračkim spiskom

‪Iako problem postoji i ukazuje na ozbiljne manjkavosti biračkog spiska, njegovu administraciju i ažuriranje, ovaj procenat ukazuje da identifikovani problem ne utiče značajno na rezultate izbora.

Zbog navoda koji su kružili u javnosti da su birači pronašli svoja imena u jedinstvenom biračkom spisku koji je objavilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave na svom online portalu, ali na biračkom mestu nisu bili upisani u birački spisak, zbog čega im je onemogućeno da glasaju, CRTA posmatračka misija «Gradjani na straži» uputila je dodatno pitanje svojim posmatračima i dobila ukupno 448 od 450 odgovora sa biračkih mesta iz našeg uzorka. ‬

‪Iz dobijenih odgovora može se zaključiti da se ovaj problem pojavio na 20% biračkih mesta u Srbiji, što ukazuje na ozbiljne probleme u vezi sa administracijom biračkog spiska. Međutim, kada se uzme u obzir ukupan broj slučajeva koje su posmatrači registrovali, njihova zastupljenost odnosi se na 0.32% birača koji su upisani u birački spisak. ‬

‪Iako problem postoji i ukazuje na ozbiljne manjkavosti biračkog spiska, njegovu administraciju i ažuriranje, ovaj procenat ukazuje da identifikovani problem ne utiče značajno na rezultate izbora. ‬

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” praćenje parlamentarnih izbora u Srbiji 24. aprila 2016. godine zasniva na statističkim principima kao efikasanom metodu za sistematsko posmatranje procesa tokom izbornog dana. Koristi se metodologija paralelnog prebrojavanja glasova (PPG) koja omogućava procenu celokupnog procesa glasanja na dan izbora – otvaranje biračkih mesta, glasanje i prebrojavanje glasova – na nepristrasan i sistematičan način. PPG se koristi na slučajnom reprezentativnom uzorku biračkih mesta što znači da se tako dobijeni rezultati mogu primeniti na celu zemlju. Posmatrači su raspoređeni na 450 biračkih mesta i prate proces glasanja neprekidno – od trenutka otvaranja biračkog mesta do izrade zapisnika o rezultatima. Zasnovan na reprezentativnom uzorku, PPG omogućava otkrivanje neregularnosti i kršenje izbornih procedura na dan izbora i pruža informacije o regularnosti izbornog procesa za celu zemlju.

U okviru praćenja izbornog procesa CRTA primenjuje najviše međunarode standarde sadržane, između ostalog, i u Deklaraciji o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija.