Praćenje izbornog dana- Beogradski izbori 2018.

CRTA posmatračka misija pratila je kvalitet celokupnog izbornog procesa. Tokom izbornog dana naši posmatrači bili su  raspoređeni na osnovu slučajnog i reprezentativnog uzorka na 450 biračkih mesta što nam je pružilo mogućnost da izveštavamo o kvalitetu izbornog procesa na izborni dan na teritoriji celog Beograda. Naši mobilni timovi pratili su i dešavanja van biračkih mesta.

 

Posmatrači su na biračkim mestima posmatrali najvažnije aspekte procesa glasanja u vezi sa otvaranjem biračkih mesta, tokom glasanja, zatvaranjem biračkih mesta i prebrojavanjem glasova. Naši posmatrači su bili na biračkim mestima od početka priprema za otvaranje biračkih mesta pa sve dok članovi biračkih odbora nisu objavili rezultate izbora za posmatrano biračko mesto, čime smo obezbedili apsolutan uvid u to šta se dešavalo na biračkim mestima tokom izbornog dana.

 

Tokom izbornog dana javnost smo obaveštavatl putem konferencija za novinare o tome kako protiče proces glasanja u više navrata iz CRTA press centra :

 

  • 30h – kako je proteklo otvaranje biračkih mesta
  • 00h – izlaznost i da li bilo nekih nepravilnosti
  • 00h – izlaznost i da li bilo nekih nepravilnosti
  • 00h – izlaznost i da li bilo nekih nepravilnosti
  • 15h – izlaznost i da li bilo nekih nepravilnosti
  • oko 22.00h – ukupna izlaznost i projekcije rezultata