Poziv za prijavu za Mobilizacijski fond

Trag fondacija i CRTA, uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), pozivaju vas da se prijavite na konkurs za program Mobilizacijski fond.

Kroz ovaj poziv za fond, koji će biti stalno otvoren, podržavamo aktivne građane i građanke u njihovoj borbi da unaprede funkcionisanje i kvalitet života u svojim lokalnim zajednicama, kao i da iniciraju rešavanje konkretnih problema koji su rezultat neresponzivnosti republičkih i lokalnih organa vlasti, nefunkcionisanja institucija, nezakonitosti, promocije partikularnih privatnih interesa, korupcije, klijentelizma.

Podržavamo inicijative koje odgovaraju na potrebe lokalnih zajednica i doprinose njihovom razvoju, kao i rešavanju konkretnih problema u nekoj od navedenih oblasti: razvoj lokalne zajednice, ljudska prava, antidiskriminacija, ženska prava i osnaživanje žena, osnaživanje mladih, inkluzija, solidarna ekonomija, zaštita životne sredine, socio-ekonomski razvoj, vladavina prava, odgovornost javnih institucija, borba protiv korupcije, urbanizam i javni prostori i svim drugim u kojima aktivisti prepoznaju izazove.

Predlozi projekata treba da budu fokusirani na korišćenje javnih resursa u skladu sa opštim interesom lokalne zajednice, informisanje građana i građanki o pitanjima koja ih se tiču, zaštitu javnog interesa, zahtevanje odgovornosti institucija, transparentnije donošenje odluka i dosledno sprovođenje propisa koji su jednaki za sve.

 

Ko može da se prijavi?  

Podrška je namenjena svima koji jasno definišu konkretan problem, imaju ideju šta je potrebno preduzeti, odgovorni su i istrajni, dok u svemu drugom mogu da računaju na našu podršku.

Prijave su otvorene za neformalne grupe i udruženja građana registrovana na teritoriji Republike Srbije, čija je primarna teritorija delovanja zajednica u kojoj su registrovane.

Neformalne grupe koje imaju najmanje tri člana/članice mogu se prijaviti u saradnji sa registrovanom organizacijom koja bi im pružala podršku u finansijskom i administrativnom vođenju projekta, dok bi oni bili zaduženi za sprovođenje programskih aktivnosti.

 

Na koji način su organizacije podržane?

Pored finansijske podrške iz Mobilizacijskog fonda, aktivisti i aktivistkinje na raspolaganju imaju i pravnu i ekspertsku pomoć u oblasti zaštite životne sredine, urbanizma, medija i komunikacija i dr, u zavisnosti od teme i potreba njihovog projekta. Nju mogu potražiti bilo da se radi o tumačenju procedura, postupaka, dokumenata ili pojava sa kojima je neophodno da budu u direktnom kontaktu prilikom realizacije svog projekta – od podnošenja zahteva za inspekcijski nadzor, preko tužbi, sprečavanja izgradnje nelegalnog objekta, izdavanja građevinske dozvole do razumevanja štetnih posledica zagađivanja okoline.

U zavisnosti od projektnog predloga, iznos finansijske podrške po projektu je od 100.000 do 320.000 RSD.

 

Koliko projekat treba da traje?

Podržani projekti mogu trajati od tri do šest meseci.

 

Kada i kako se vrši prijava?

Poziv za podršku je otvoren tokom cele godine, a projekte odobrava Selekcioni odbor na kraju svakog meseca birajući među podnetim predlozima one koji ispunjavaju kriterijume iz poziva.

Ohrabrujemo aktiviste i aktivistkinje da se prijave u bilo kom trenutku, kada uoče problem u svojoj lokalnoj zajednici koji je posledica (ne)činjenja institucija, na koji je važno ukazati i za koji imaju predlog rešenja. Neformalne grupe i udruženja koja žele da konkurišu za ovaj program treba da se prijave popunjavanjem isključivo putem popunjavanja onlajn Prijavnog formulara. U onlajn prijavni formular uključene su sve potrebne instrukcije za njegovo popunjavanje, a dostupni su i verzija prijavnog formulara u formi dokumenta, koju možete koristiti kao pripremu za prijavljivanje, kao i dodatno uputstvo za popunjavanje formulara. Pre samog podnošenja prijave, savetujemo vam da pročitate poziv u celosti.

Svi koji dostave ispravnu prijavu na naznačeni način dobiće automatski odgovor da je njihova prijava uzeta u razmatranje.

Ako budete imali dodatnih pitanja ili nedoumica, naš tim će vam rado pružiti podršku. Možete nam se obratiti mejlom [email protected].

 

Program Mobilizacijski fond se realizuje u okviru projekta „Snaga aktivizma“, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Trag fondacija i partnerske organizacije CRTA, Krovna organizacija mladih Srbije, Feministički kulturni centar BeFem, Slavko Ćuruvija fondacija i Srpski filantropski forum.