Povećanje odgovornosti javne uprave u Srbiji

Kako samo svesna i obrazovana javnost koja učestvuje u javnom životu ima moć da zahteva i utiče da uprava  bude otvorena, odgovorna i da angažovano reaguje na potrebe svojih građana, ovaj projekat je inspirisao građane da se povežu sa donosiocima odluka u uključe u procese donošenja odluka. Dugoročno, ovaj projekat je doprineo uspostavljanju političkog okruženja i demokratske kulture u kojoj su građani aktivni i sposobni da izvrše uticaj da postupak donošenje odluka bude usitinu odgovoran i prilagođen njihovim interesima i potrebama.

 

Donator: Good Governance Fund