Partnerstvo za otvorenu upravu na lokalnom nivou

Razvijen model lokalnog akcionog plana za POU omogućio je lokalnim samoupravama da bolje planiraju i primene načela POU, skroje mere shodno potrebama svojih lokalnih zajednica i tako poboljšaju okvir za učešće javnosti, obezbedi veću transparentnost rada lokalnih institucija i pružanje boljih usluga građanima. Upotreba razvijenog modela lokalnog akcionog plana za POU omogućio je razne inicijative u vezi sa otvorenom upravom na duge staze.

 

Donator: Misija OEBS u Srbiji