Otvorenost pravosuđa u 2018. godini

Ovogodišnje istraživanje je potvrdilo da još uvek nemamo zadovoljavajući nivo otvorenosti pravosudnih organa. Sudovi i tužilaštva u regionu u proseku ispunjavaju manje od polovine indikatora otvorenosti. Ne ohrabruje ni to što je ovaj rezultat gotovo isti kao prošlogodišnji. Naprotiv, ukazuje da pitanje otvorenosti i dalje nije na listi prioriteta ovih institucija.

Rezultati indeksa otvorenosti domenu transparentnost pravosudnih organa Srbiji pokazuju neznatan napredak u odnosu na 2017. godinu – sa 30% na 33% ispunjenosti posmatranih indikatora.

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead