Otvoreni parlament: Kako poslanici donose zakone?

Fokus istraživanja je na obrascima ponašanja poslanika i praksama pri usvajanju zakona u parlamentu, kao i procesi izrade Nacrta zakona.