Kako posmatramo izbore

Posle dugog niza godina borbe za zakonit i transparentan rad državnih institucija i odgovornost političara prema građanima koji su im dali poverenje i doveli ih na državne funkcije, u 2016. godini smo bili spremni da pokrenemo izbornu posmatračku misiju i da kao mreža aktivnih i odgovornih građana posmatramo vanredne parlamentarne izbore. Od tada smo posmatrali sve izbore na republičkom nivou, beogradske i još neke od lokalnih izbora.

Poštujući međunarodne standarde za nezavisno, građansko posmatranje izbora, postali smo članica Evropske mreže organizacija koje se bave posmatranjem izbora (ENEMO) i  Globalne mreže organizacija koje se bave posmatranjem izbora (GNDEM).

 

Kako posmatramo izbore?

 

Mi posmatramo sve faze izbornog procesa: predizbornu kampanju, izborni dan i period posle održanih izbora do zvaničnog proglašenja rezultata. Jedino takvim pristupom možemo da damo ocenu o kvalitetu izbornog procesa – da kažemo da li su izbori bili demokrastki, fer i slobodni.

 

Dugoročno posmatranje 

Naš tim dugoročnih posmatrača, obučenih po najvišim međunarodnim standardima za nezavisno građansko posmatranje izbora, rasproređen je širom zemlje i prati kvalitet procesa od raspisivanja izbora do izbornog dana. Posmatrači prate sve aspekte izbornog procesa: atmosferu u kojoj se kampanja odvija, načine na koje izborni akteri komuniciraju s biračima, eventualne slučajave zloupotrebe javnih resursa i javne funkcije odnosno funkcionerske kampanje, kao i rad administracije za sprovođenje izbora. Naš tim za monitoring medija prati na koji način mediji izveštavaju o kampanji i učesnicima izbora,  a tim za monitoring društvenih mreža prati kako se odvija kampanja na tim kanalima. Analizirajući informacije koje drugoročni posmatrači sistematski prikupljaju na terenu, Crta  obaveštava javnost o izbornoj trci i pre izbornog dana.  Ukoliko uočimo krišenja zakona ili nepravilnosti, posmatračka misija Crte reaguje i obaveštava nadležne institucije.

 

Kratkoročno posmatranje – izborni dan 

Tokom izbornog dana naši posmatrači su na biračkim mestima od trenutka pripreme biračkog mesta za otvaranje, pa sve dok članovi biračkih odbora ne objave rezultate izbora za posmatrano biračko mesto, čime  se obezbedeđuje sveobuhvatan uvid u dešavanja  tokom izbornog dana. Naši posmatrači su raspoređeni unutar i ispred biračkih mesta na osnovu reprezentativnog i slučajnog uzorka. Naši mobilni timovi prate dešavanja i van biračkih mesta u uzorku, u svim regionima na izborni dan, kao i rad izbornih komisija.

Posle izbornog dana, naši posmatrači prate rad izbornih komisija do saopštavanja zvaničnih rezultata, kao i proces žalbi na rad biračkih odbora i izbornih komisija.

 

Kako se postaje član Crta posmatračke misije (posmatrač)? 

Kao građani, imamo različita politička opredeljenja. Kao posmatrači izbora, mi ne navijamo ni za jedan tim. Mi pomno nadgledamo izbornu utakmicu kako bismo znali da li se igra po pravilima.

Prvi uslov da bi neko postao naš posmatrač jeste potpisivanje i poštovanje Kodeksa ponašanja koji podrazumeva profesionalnost, nezavisnost, nepristrasnost, tačnost i objektivnost, kao i donošenje zaključaka isključivo na osnovu činjenica, dobro dokumentovanih i potvrđenih dokaza.

Kodeks ponašanja možete pročitati ovde.

Drugi uslov da bi neko postao posmatrač Crte podrazumeva uspešan završetak obuke koja se sprovodi po najvišim međunarodnim standardima i uključuje četiri kruga provere znanja.