Otvoreni parlament

skupštinskim procedurama, praksi i zakonodavnom procesu, kao i izradu inovativnih digitalnih i komunikacijskih alata, ovaj projekat ima cilj da građanima i zainteresovanoj javnosti pruži mogućnost da aktivno prate rad i rezultate Narodne skupštine Republike Srbije i narodnih poslanika.

Donator: Nemačka ambasada u Beogradu