Otvoreni parlament

ovaj projekat ima cilj da građanima i zainteresovanoj javnosti pruži mogućnost da aktivno prate rad i rezultate Narodne skupštine Republike Srbije i narodnih poslanika.

Donator: Nemačka ambasada u Beogradu