Opozicija u izbornim blokovima, vladajuće stranke u redovnom programu

Usled uvođenja obaveznih izbornih blokova, u prvom delu predizborne kampanje došlo je do rasta zastupljenosti opozicije u programima televizija s nacionalnom pokrivenošću, dok u redovnom delu informativnog programa i dalje dominiraju vladajuće stranke, pokazuju nalazi monitoringa medija Posmatračke misije Crte za period od 15. februara do 4. marta. 

Zastupljenost predstavnika vlasti smanjila se sa 85 odsto vremena posvećenog političkim akterima, koliko je zabeleženo pre početka kampanje, na 72 odsto, dok su opozicione stranke zabeležile rast medijskog prisustva od 13 procentnih poena (sa 15 na 28 odsto). 

Iako su opozicione stranke nešto zastupljenije u izbornim blokovima  (53 odsto u odnosu na 47 odsto), nastavljen je trend  izrazite neravnopravnosti vlasti i opozicije u redovnim informativno-političkim sadržajima gde su  predstavnici vlasti  zastupljeni u  84 odsto, a  opozicioni akteri u tek 16 odsto vremena.

O predstavnicima vlasti se, kao i  ranije, najviše izveštavalo u neutralnom (81 odsto), zatim u pozitivnom (19 odsto) i gotovo nikada u negativnom tonu. Promene su uočene u izveštavanju o predstavnicima opozicionih stranaka. Porastao je procenat neutralnog izveštavanja (sa  62 na 71 odsto), a smanjio se udeo  negativnog tona (sa, u proseku, 33 na 23 odsto). Vreme predstavljanja opozicije u pozitivnom tonu ostalo je na skoro istom nivou.

Analiza pokazuje i favorizovanje konzervativnih, tradicionalističkih opozicionih partija u odnosu na opozicione partije koje zastupaju liberalnije stavove, koje su negativno predstavljene u 38 odsto vremena. 

Aleksandar Vučić, kao predsednik države i stranke a zatim i kao predsednički kandidat,  je i dalje najzastupljeniji politički akter sa 85 odsto vremena i o njemu se izveštavalo neutralno (80 odsto) i pozitivno (20 odsto).  Ipak, njegova zastupljenost od početka kampanje, je manja nego u periodu pre početka kampanje kada je zauzimao 92 odsto vremena.  

Ostali predsednički kandidati bili su zastupljeni u 15 odsto vremena.  Najzastupljeniji bio je Miloš Jovanović i o njemu se u 77 odsto vremena izveštavalo neutralnim tonom, pozitivnim u 17 odsto i negativnim u 6 odsto vremena. Treći po zastupljenosti bio je Zdravko Ponoš, ali je on i jedini kandidat o kojem se izveštavalo dominantno negativno i to u 72 odsto vremena.

Od zvaničnog početka izborne kampanje Crta je podnela sedam prijava Regulatornom telu za elektronske medije protiv nacionalnih i lokalnih televizija zbog kršenja odredbi Zakona o elektronskim medijima i Zakona o oglašavanju. 

Celokupan izveštaj dostupan je ovde.