Održana tribina “O uzročnim faktorima nasilja” u organizaciji Omladinskog centra CK13

Foto: CRTA

Politika je deo naše svakodnevice, a odgovornost građana prema samima sebi predstavlja ključni faktor u otklanjanju latentnog nasilja, zaključak je tribine “Svakodnevno je političko – razgovor o uzročnim faktorima nasilja”, koju je organizovao Omladinski centar CK13 u Novom Sadu u okviru koje je učestovala i Ivana Markulić ispred CRTE.

Učesnici tribine Milica Lupšor iz Udruženja za radna prava žena Roza iz Zrenjanina, Marko Vasiljević iz grupe A11, inicijative za ekonomska i socijalna prava iz Beograda i Ivana Markulić ispred CRTE, upoznali su prisutne sa pojavom latentnog nasilja političkog sistema koje se ogleda pre svega u ugrožavanju našeg prava slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, neregularnosti u izbornim procesima, zatim netransparentnosti rada državnih institucija i javnih preduzeća, kao i korupciji.

“Odgovornost građana prema samima sebi je upravo u tome da drže odgovornim državnu upravu, glavne aktere političkog diskursa, javna preduzeća, tj.sve one koje mi biramo i koje, kroz novac koji odvajamo kroz poreze,plaćamo da savesno i u najboljem društvenom interesu rade svoj posao”, izjavila je Ivana Markulić.

Diskutovalo se i o poreklu nasilja, njegovom prisutnošću u našem društvu kroz različite segmente istog. Takođe, skrenuta je pažnja i na nasilje prema ženama i socijalno ugroženim i marginalizovanim grupama.

“Ako se u našem društvu ogleda (ne)odgovornost koja je osnova društveno-političkih odnosa, jedno od rešenja nalazi se u stalnoj društvenoj budnosti građana, tj. njihovoj osvešćenosti da mi kao građani imamo moć da utičemo na konstantu promenu sistema kroz aktivno učestvovanje u svim demokratskim procesima. Ti procesi se ne odnose samo na izlazak na izbore ili aktivno učestvovanje u izbornom procesu, već i kroz aktivno deljenje u politici svakodnevnog, a to je ono što je, za nas građane, najbitnije”, zaključila je Ivana Markulić.