Odluke su tamo gde su građani: Poziv za podnošenje predloga projekata

Odluke su tamo gde su gradjani

Odluke su tamo gde #GrađaniImajuMoć da u njima učestvuju. Osim direktno na izborima, odluke se donose u Narodnoj skupštini, Vladi, ministarstvima, na odborima, u organima lokalne samouprave – pred kamerama ili u zatvorenim kancelarijama, ali smo mi građani ponekad samo u ulozi pasivnih posmatrača ili za odluku saznamo tek kada se sa njenim dejstvom suočimo u svakodnevnom životu. Propisi su, kao rezultat tog procesa, nekada odlični, samo što se ne primenjuju”, a nekada se tek tokom primene uoči propust jer su nedostajale konsultacije s građanima. Pored toga što nemaju dovoljno prostora za učešće u donošenju odluka, građani nisu dovoljno informisani, pa time ni svesni da postoje mehanizmi koji im to omogućavaju. Da bi se neka oblast zaista poboljšala i bila po meri građana, potrebna je izmena propisa, ali često i mnogo više od toga.

Demokratske promene kojima težimo su neophodne da bismo imali jako građansko društvo, a podrazumevaju to da su građani svesni svoje moći i koriste je da aktivno učestvuju u procesima donošenja odluka. Tome prethodi institucionalna promena koja označava unapređenje samog tog procesa tako da omogući veće učešće građana, više transparentnosti i odgovornosti, a uspeh počinje promenom politike kada se identifikovani problem bar delimično reši izmenom zakona i drugih propisa i kreiranjem određene javne politike. 

Program je namenjen organizacijama civilnog društva, koje su već jasno identifikovale problem, kao i koju promenu politike žele, i odlučne su da kroz proces javnog zastupanja postignu uspeh tako što će značajno doprineti da se sve ove promene dogode. Ukoliko verujete da mi građani možemo bolje, imate ideju šta biste i kako promenili i već ste počeli sa javnim zastupanjem – ovaj poziv je baš za vas.

Cilj Programa je stvaranje prostora za intenzivnije uključivanje građana i građanki u procese donošenja odluka kroz podršku organizacijama civilnog društva u korišćenju postojećih mehanizama i kanala komunikacije sa donosiocima odluka, kako bi uspostavili dobre prakse i primerom da je promena moguća inspirisali i osnažili druge. 

Program podrazumeva finansijsku podršku organizacijama civilnog društva za sprovođenje zagovaračke inicijative. Verujemo da udruženi možemo više da postignemo, pa iako partnerstvo nije obavezno, ohrabrujemo organizacije da se prijave u partnerstvu, koaliciji ili mreži sa drugim organizacijama i neformalnim grupama. Potrebno je da organizacija već ima jasnu ideju o poželjnoj promeni politike i da u sklopu narativnog predloga projekta predstavi nacrt predloga politike koji bi kroz projekat zastupala. Za vreme trajanja projekta, organizacijama će na raspolaganju biti mentorska podrška kako bi dodatno uobličile svoje predloge, dok je u fokusu programa sam proces zastupanja koji bi trebalo predvideti kroz konkretne i dobro osmišljene zagovaračke korake. 

Formulare za prijavu možete preuzeti na sledećim linkovima:

  • Narativni predlog projekta koji sadrži nacrt predloga politike (formular)
  • Predlog budžeta (formular)
  • Popunjen upitnik (formular)

Projektnu dokumentaciju potrebno je poslati na [email protected] najkasnije do srede, 10.1.2024. godine do 23:59 časova. Prijavu nasloviti sa: Odluke su tamo gde su građani 2023 – Ime organizacije.

Program podrške će biti predstavljen na info sesiji koja će se održati online u sredu, 20.12.2023. godine. Učešće je potrebno prijaviti najkasnije do ponedeljka, 18.12.2023. godine putem sledećeg linka.

Zainteresovani sva pitanja mogu slati tokom celog trajanja poziva na e-mail adresu: [email protected].

Program podrške organizacijama civilnog društva u javnom zastupanju Odluke su tamo gde su građani” je deo projekta “Snaga aktivizma”, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Trag fondacija i partnerske organizacije CRTA, Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), Feministički kulturni centar BeFem, Slavko Ćuruvija fondacija (SĆF) i Srpski filantropski forum (SFF).