Nacionalni izveštaj sa preporukama za unapređenje Digitalne Agende u Republici Srbiji

Samo uz jasan i razumljiv pristup svim građanima mogu se stvoriti održivi uslovi za digitalizaciju svih sfera društva, koja bi bila efikasan mehanizam za značajno poboljšanje životnog standarda građana. Kada govorimo o digitalizaciji svih sfera društva, mislimo na unapređenje i veću efikasnost institucija, organizacija i drugih tela. Kao svedoci krize koju je prouzrokovala pandemija, primetno je da je ovo više nego potreban korak za bolje funkcionisanje jednog društva. Isto tako, svedoci smo toga da je ova nesrećna okolnost, koja je zadesila čitav svet, ubrzala širenje znanja o koristima koje sa sobom nosi digitalna transformacija. Međutim, moramo takođe biti svesni da je brza i iznenadna digitalizacija pokrenula i mnoštvo problema, jer su građanima na raspolaganju alati podložni zloupotrebama, zbog čega se sada suočavamo sa govorom mržnje, lažnim vestima i dezinformacijama, sajber maltretiranjem i sajber kriminalom.

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead