NAŠE INICIJATIVE

Monitoring medija

„Negativac“ januara

Sve TV stanice sa nacionalnom pokrivenošću
Posmatrani period: 1–31. januar 2020.
Vreme: Prošireni “prime-time” od 17.30 do 24.00
Izvor: CRTA - Monitoring medija
*Objekat - politički akter o kome govore drugi akteri ili novinari/voditelji

„Negativac“ prve polovine januara je… Dragan Đilas. O njemu se najviše vremena pričalo u negativnom tonalitetu u ulozi „objekta“.

Na drugom mestu po vremenu u ulozi objekta u negativnom tonalitetu je Boško Obradović, a na trećem Marinika Tepić.