Monitoring medija

TV top 10: O kome se govorilo?

Politički akteri koje su najviše vremena pominjali drugi akteri

  • Sve TV stanice sa nacionalnom pokrivenošću
  • Posmatrani period: 1–31. januar 2020.
  • Vreme: Prošireni “prime-time” od 17.30 do 24.00
  • Izvor: CRTA – Monitoring medija
  • *Objekat – politički akter o kome govore drugi akteri ili novinari/voditelji

 

Aleksandar Vučić je politički akter sa najviše vremena u ulozi objekta i to pretežno u pozitivnom svetlu. Od ostalih predstavnika vlasti, najviše pominjani politički akteri u ulozi objekta su Ivica Dačić, Goran Trivan, Ana Brnabić i Nebojša Stefanović. Najviše pominjani politički akteri koji predstavljaju opoziciju u bojkotu su Dragan Đilas, Boško Obradović i Marinika Tepić i to uglavnom u negativnom tonu, dok je najviše pominjani predstavnik ostale opozicije Čedomir Jovanović, predstavljen u neutralnom tonu.