Milenko Jovanović, uzbunjivač iz Agencije za zaštitu životne sredine, dobitnik priznanja “Hrabri glas” za 2021. godinu

Uzbunjivač Milenko Jovanović, koji se, braneći profesionalni integritet, a time i javni interes, usprotivio odluci direktora Agencije za zaštitu životne sredine da se bez odobrenja stručnjaka menjaju kriterijumi za ocenjivanje kvaliteta vazduha nakon čega je dobio otkaz, dobitnik je Crtinog priznanja “Hrabri glas” za 2021. godinu.

Priznanje “Hrabri glas” Crta dodeljuje za građansku hrabrost i aktivizam kako bi pružila podršku pojedincima i organizacijima, koje ne odustaju od borbe za javni interes, i u doba opšte apatije i nepoverenja idu napred i primerom pokazuju da su promene moguće.

Kao načelnik Odeljenja za kvalitet vazduha u Agenciji za zaštitu životne sredine, Jovanović je javno ukazivao na ključnu promenu u načinu ocenjivanja kvaliteta vazduha, koja je dovela do toga da se izuzetno zagađen vazduh predstavlja samo kao zagađen. Zbog toga je, iako nikad nije bio disciplinski kažnjavan, u novembru 2020. godine dobio otkaz. Međutim, Viši sud u Beogradu je u martu 2021. godine doneo odluku da Milenko Jovanović mora biti vraćen na posao. To je privremena mera dok slučaj ne dobije sudski epilog.

“Svi treba da znaju da ne smeju da rade protiv sebe, protiv svog vrednosnog sistema, i da ne treba da se plaše. Mnogo teško pada kad vidite stručne ljude da ćute. Znaju da nešto nije u redu, ali ćute. Čega se plaše? Ne mogu svi dobiti otkaze. Važno je da se izbore da sistem bude bolji i da ne pristanu na nešto što potpuno urušava državu, njih, njihove porodice“, rekao je Milenko Jovanović povodom vesti da je dobitnik Crtinog priznanja.

Inače, rezultati Crtinog istraživanje “Stavovi građana Srbije o učešću u demokratskim procesima 2020” pokazuju da kada je reč o građanskom aktivizmu, čak dve trećine građana nije učestvovalo ni u jednoj akciji ili inicijativi kako bi rešili neki problem u lokalnoj zajednici. Među onima koji nisu učestvovali, najveći broj navodi da je razlog to što ne veruju da mogu nešto postići i uticati na promene u svom okruženju.

Opšta apatija i nepoverenje građana da sopstvenim angažmanom mogu da menjaju društvo na bolje je veoma zabrinjavajuće. Upravo zbog toga ljudi poput Milenka Jovanovića dokazuju da nije sve izgubljeno jer postoje građani koji su spremni da glasno i slobodno govore i da se bore  za javni interes. Zato je naša odgovornost, kao organizacije civilnog društva, da pružimo bezrezervnu podršku tim hrabrim ljudima koji daju nadu da borba ima smisla, poput Milenka Jovanovića, Aleksandra Obradovića, Marije Lukić”, izjavila je direktorka Crte Vukosava Crnjanski, uručujući priznanje Milenku Jovanoviću u Beogradu.

Crta dodeljuje priznanje “Hrabri glas” od 2018. godine, a dobitnici priznanja prethodnih godina bili su uzbunjivač iz Krušika Aleksandar Obradović, Marija Lukić iz Brusa i inicijativa “Ne damo niški aerodrom”.

 

  </div>