KoJeNaVlasti.rs

Izradom javnog registra strukture lokalnih samouprava i skretanjem pažnje na neodgovorno ponašanje, projekat je povećao zahteve za većim integritetom i odgovornošću lokalnih samouprava.

 

Donator: Ambasada Kraljevine Holandije (MATRA program)