Koja ovlašćenja imaju posmatrači?

Posmatraču koji posmatra rad biračkih odbora dozvoljeno je da posmatra rad svih biračkih odbora na teritoriji određene lokalne izborne komisije.

Ako posmatra rad biračkog odbora u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija ili u inostranstvu, dozvoljeno mu je da posmatra rad samo onog biračkog odbora za koji se prijavio.

Posmatrač koji posmatra rad lokalnih izbornih komisija može da posmatra rad svih lokalnih izbornih komisija na teritoriji određenog upravnog okruga, odnosno Grada Beograda.

Sednici RIK-a, odnosno lokalne izborne komisije ili na biračkom mestu ne mogu istovremeno prisustvovati dva predstavnika istog udruženja koje je prijavljeno kao domaći posmatrač.

O prisustvu posmatrača rada biračkog odbora sačinjava se poseban zapisnik koji sadrži podatke o samim posmatračima, ali i njihove eventualne primedbe.