Kako mogu da postanem posmatrač?

Prijavu za domaćeg posmatrača, najkasnije 7 dana pre glasanja, Republičkoj izbornoj komisiji može da podnese udruženje registrovano u Republici Srbiji, čiji se ciljevi ostvaruju u oblasti izbora i koje je zainteresovano da posmatra rad organa za sprovođenje izbora.

Predstavnik domaćeg posmatrača može biti akreditovan za domaćeg posmatrača samo ako je punoletan državljanin Republike Srbije, ako nije kandidat za narodnog poslanika niti član organa za sprovođenje izbora.

Da biste postali deo Crtine posmatračke misije, prvi uslov jeste potpisivanje i poštovanje Kodeksa ponašanja koji podrazumeva profesionalnost, nezavisnost, nepristranstnost, tačnost i objektivnost kao i donošenje zaključaka isključivo na osnovu činjenica, dobro dokumentovanih i potvrđenih dokaza. 

Kodeks ponašanja možete pročitati ovde.

Drugi uslov da bi neko postao posmatrač Crte podrazumeva uspešan prolazak kroz obuku po najvišim međunarodnim standardima i četiri kruga provere znanja.

Ukoliko ste zainteresovani da steknete neophodnu obuku i budete angažovani kao posmatrač izbora u okviru Crtine misije, prijavite se na ovom LINKU.