Da li posmatrači mogu da ponište glasanje na biračkom mestu?

Ne, posmatrači nemaju to pravo.

Oni isključivo prate rad biračkih odbora/izbornih komisija i omogućavaju da se izborni proces odvije na transparentan način i sa što manje eventualnih nepravilnosti. Posmatrači nemaju mogućnost uticaja na izborni proces, već samo beleže eventualne nepravilnosti u izbornom procesu, kako tokom kampanje, tako i tokom dana glasanja. Birački odbori imaju obavezu da posmatračima omoguće nesmetano praćenje svake izborne radnje (otvaranje biračkih mesta, tok glasanja, zatvaranje biračkih mesta i prebrojavanje glasova),  ali se posmatrači ni na koji način ne smeju mešati u rad biračkih odbora.