Ko od stranaca može da glasa?

Na parlamentarnim i predsedničkim u Srbiji može da glasa samo punoletni državljanin Republike Srbije nad kojim nije produženo roditeljsko pravo, odnosno koji nije potpuno lišen poslovne sposobnosti. 

Da bi glasao na lokalnim izborima, uz ove uslove, birač mora da ima i prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj ostvaruje izborno pravo