Ko može da glasa kod kuće?

Kod kuće mogu da glasaju isključivo nemoćna stara lica, lica koja su sprečena da dođu na biračko mesto iz zdravstvenih razloga, kao i osobe sa invaliditetom. Sprečeno lice nije osoba koja ne može da dođe da glasa na biračkom mestu zbog, na primer, obaveza na poslu.

Tokom izbornog procesa 2020. godine, usled pandemije korona virusa, bio je produžen period u kom su birači mogli da se prijave da glasaju van biračkog mesta, odnosno kod kuće. Za glasanje van biračkog mesta tada se prijavilo 3.3 odsto birača izašlih na izbore, a ovaj procenat bio je dvostruko veći u odnosu na izbore održane 2016. godine (1.5 odsto).