Kako ćemo pratiti izborni proces

CRTA će pratiti celokupan izborni proces u okviru posmatračke misije „Građani na straži“.

Cilj posmatračke misije ’Građani na straži’ u toku izborne kampanje 2016. godine je da efikasno isprati i analizira primenu zakona i međunarodnih standarda tokom pripreme i sprovođenja izbora, informiše građane o kvalitetu i demokratičnosti izbornog procesa i dešavanja tokom kampanje, i obezbedi brzu reakciju na kršenja izbornih procedura i procesa u lokalnim sredinama širom Srbije.

PERIOD PRE IZBORNOG DANA

Tokom ovog perioda naš tim će pratiti više aspekata izbornog procesa: izbornu kampanju (opšte informacije u vezi sa kampanjom; glavne teme kampanje; generalnu atmosferu kampanje; slučajevi neregularnosti ali i slučajevi teških povreda izbornog zakona tokom izvođenja kampanje), rad izborne administracije, korišćenje javnih resursa u kampanji i kako mediji izveštavaju.

U periodu od 24. marta do dana izbora, 24. aprila 2016 godine, naši specijalno obučeni dugoročni posmatrači, ukupno njih 30, biće raspoređeni u svakom od postojećih okruga, time ostvarajući jednaku mogućnost dobijanja informacija o toku i trendovima izbornog procesa za teritoriju cele Srbije[1].

Suštinska uloga dugoročnih posmatrača je posmatranje i ocena efektivnosti i nepristrasnosti izborne administracije, primene izbornih zakona i regulativa, prirode kampanje i političkog ambijenta. U tom cilju, naši dugoročni posmatrači će uspostavljati i održavati kontakte sa regionalnom i lokalnom administracijom i predstavnicima vlasti, političkim partijama i kandidatima, liderima manjinskih grupa i građanskim društvom, uključujući grupe za zaštitu ljudskih prava, ženske organizacije, druge NVO i predstavnike medija.

Naša metodologija za dugoročno praćenje izbornog procesa se bazira na najvišim međunarodnim standardima za posmatranje izbora (Deklaracija o principima za međunarodno posmatranje izbora[2], Kodeks ponašanja za međunarodne posmatrače izbora, Deklaracija o principima za nepartisjko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija[3] i Kodeks ponašanja za nepratijske posmatrače) što nam omogućava da izveštavamo o kvalitetu samog izbornog procesa.

IZBORNI DAN – 24. april 2016. godine

Naš fokus tokom izbornog dana biće posmatranje kvaliteta samog izbornog procesa. Naši posmatrači biće raspoređeni na  450 biračkih mesta. Nakon intenzivnog treninga sprovedenog od strane CRTA tima, naši posmatrači će na biračkim mestima posmatrati najvažnije aspekte procesa glasanja u vezi sa otvaranjem biračkih mesta, tokom glasanja, zatvaranjem biračkih mesta i prebrojavanjem glasova. Naši posmatrači će biti na biračkim mestima od početka priprema za otvaranje biračkih mesta pa sve dok članovi biračkih odbora ne objave rezultate izbora za posmatrano biračko mesto, čime ćemo obezbediti apsolutan uvid u to šta se dešavalo na biračkim mestima tokom izbornog dana.

PERIOD POSLE IZBORNOG DANA

Nakon procesa glasanja tokom izbornog dana, naši posmatrači će pratiti rad Republičke izborne komisije do saopštavanja zvaničnih rezultata. Takođe, pratićemo i proces žalbi na rad biračkih odbora i Republičke izborne komisije ukoliko ih bude.

KAKO DOBIJAMO INFORMACIJE OD POSMATRAČA SA TERENA

Naši posmatrači obučeni su da posmatraju kvalitet izbornog procesa u periodu pre izbora, na sam izborni dan i kao posle dana izbora. Posmatrači će nalaze svog posmatranja na terenu unositi u standardizovani formular koji će prosleđivati CRTA centru za komunikacije u Beogradu. Rezultati svakog posmatranja unosiće se u posebnu bazu podataka koja nam omogućava da na jednostavan način obradimo, analiziramo i protumačimo podatke.

Kako bi se testirala spremnost cele infrastrukture za praćenje izbornog dana, kao i mehanizam za prikupljanje i obradu podataka, simulacija izbornog dana biće održana u prostorijama CRTE 19. aprila. U simulaciju će biti uključeni svi posmatrači koji će biti raspoređeni na biračkim mestima na sam dan izbora, operateri call centra za prijem podataka i svi ostali članovi tima.

Sve informacije o radu posmatračke misije «Građani na straži»  objavljivaće se na sajtu CRTE www.crta.rs.

[1] Posmatračka misija «Građani na straži» neće imati raspoređene posmatrače na teritoriji Kosova i Metohije

[2] https://www.ndi.org/dop

[3] https://www.ndi.org/DoGP