Izborni dan u Pećincima ne protiče u atmosferi slobodnih izbora

CRTA posmatra današnje vanredne lokalne izbore u Pećincima samo izvan biračkih mesta nakon što Opštinska izborna komsija (OIK) Pećinci nije dozvoila CRTI da posmatra izborni dan na biračkim mestima. Izborni dan u Pećincima ne protiče u atmosferi slobodnih izbora jer su primećene aktivnosti koje se mogu okarakterisati kao pritisci na birače.

CRTA mobilni timovi uočili su ispred svih 30 biračkih mesta parkirane automobile u kojima su osobe imale spiskove i vodile evidenciju birača, kao i više vozila sa kojih su skinute registarske tablice, na čijim registracionim nalepnicama se vidi da su iz Pančeva i Aranđelovca. Ispred više biračkih mesta uočene su i grupe muškaraca koje prate dešavanja van biračkih mesta i ko dolazi da glasa.

Nekoliko CRTA mobilnih timova zaustavile su osobe koje se predstavljaju kao „obezbeđenje biračkih mesta“ koje su tražili CRTA posmatračima da objasne šta rade i da se legitimišu. Dodatni pritisak na CRTA posmatrače zabeležen je u više navrata kada je nekoliko grupa nepoznatih muškaraca preprečilo put i zaustavilo vozila CRTA mobilnih timova kako bi fotografisali vozilo i članove CRTE.

Takođe, mobilnim timova CRTA javljeno je da na pojedinim biračkim mestima nije garantovana tajnost glasanje već se glasa javno ali ove navode CRTA ne može da potvrdi jer OIK nije dozvolio CRTI da bude na biračkim mestima.

Opštinska izborna komsija Pećinci danas je odbila i prigovor koji je CRTA u petak podnela zbog odbijanja OIK da CRTI odobri posmatranje izbora.

Da podsetimo, Opštinska izborna komisija Pećinci nije dozvolila organizaciji CRTA da prati rad biračkih odbora i Opštinske izborne komisije na vanrednim lokalnim izborima, jer, kako navode, „CRTA ne ispunjava uslove za posmatranje izbora“. Povodom neobrazloženog odbijanja, CRTA je podnela u petak krivične prijave protiv predsednice i sekretarke Opštinske izborne komisije Pećinci. Protiv predsednice OIK Pećinci CRTA je podnela prijavu za krivično delo zloupotrebe službenog položaja, dok je protiv sekretarke OIK Pećinci podnela prijavu za krivično delo za nesavestan rad u službi.

Prvi put od 2000. godine je zabeležen slučaj da je zabranjeno posmatranje izbora domaćim posmatračima. CRTA je već u svojstvu domaćeg posmatrača pratila parlamentarne i predsedničke izbore 2016. i 2017. godine jer joj je Republička izborna komisija (RIK) odobrila prijavu i izdala akreditaciju kao što je učinila i Gradska izborna komsija grada Zaječara za posmatranje lokalnih izbora u aprilu 2017. godine.