CRTA podnosi krivične prijave protiv predsednice i sekretarke Opštinske izborne komisije Pećinci

Povodom neobrazloženog odbijanja prijave CRTE da u svojstvu domaćeg posmatrača posmatra izborni dan na vanrednim lokalnim izborima u Pećincima 24. decembra, CRTA je podnela prigovor Opštinskoj izbornoj komsiji (OIK) ali podnosi i krivične prijave protiv predsednice i sekretarke Opštinske izborne komisije Pećinci.

Po prvi put, od 2000. godine je zabeležen slučaj da je zabranjeno posmatranje izbora domaćim posmatračima.

Protiv predsednice OIK Pećinci CRTA podnosi prijavu za krivično delo zloupotreba službenog položaja, dok protiv sekretarke OIK Pećinci podnosi prijavu za krivično delo nesavestan rad u službi.

CRTA je podnela i prigovor Opštinskoj izbornoj komisiji na odluku da se CRTI uskrati pravo posmatranja biračkih mesta i OIK Pećinci. Rok u kojem OIK Pećinci mora da razmotri prigovor je 48 sati.

CRTA je podnela i zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja Opštinskoj izbornoj komisiji da joj se dostave svi zapisnici i odluke OIK u periodu od 30. oktobra do 22. decembra 2017.godine radi analize zakonitosti postupanja OIK-a u izbornom procesu.

Da podsetimo, Opštinska izborna komisija Pećinci nije dala organizaciji CRTA da prati rad biračkih odbora i Opštinske izborne komisije na vanrednim lokalnim izborima 24. decembra 2017. godine jer kako navode „CRTA ne ispunjava uslove za posmatranje izbora“. CRTA je ovu informaciju dobila usmenim putem od sekretarke OIK Pećinci jer kako je obrazložila „nemaju obavezu da nas o tome obaveste pisanim putem“.

Inače, CRTA je već u svojstvu domaćeg posmatrača pratila parlamentarne i predsedničke izbore 2016. i 2017. godine jer joj je Republička izborna komisija (RIK) odobrila prijavu i izdala akreditaciju kao što je učinila i Gradska izborna komsija grada Zaječara za posmatranje lokalnih izbora u aprilu 2017. godine.