Istraživanje: Samo četvrtina građana zainteresovana za politiku

Tek svaki četvrti građanin Srbije učestvuje u političkom životu, ili bar veruje u efikasnost građanskog učešća.

Jedini politički angažman u kome bi učestvovala većina građana je glasanje na izborima. Više od 90 procenata građana u poslednjih godinu dana nije preduzelo niti učestvovalo u bilo kakvoj akciji ili inicijativi u vezi sa rešavanje nekog problema u njihovoj lokalnoj zajednici pokazalo je istraživanje “Učešće građana u demokratskim procesima Srbije” koje su sproveli Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA i Ipsos Strategic Marketing.

“U odnosu na 2006. i 2009. godinu zainteresovanost za politiku i angažovanost građana pokazuje trend opadanja. Stepen učešća građana u demokratskim procesima predstavlja indikator zdravlja jednog društva. Ipak građani su, bar deklarativno, izrazili nešto veću spremnost na učešće u pojedinim akcijama nego što su u takvim akcijama bili zaista angažovani u skorijoj prošlosti” izjavila je Vukosava Crnjanski Šabović, direktorka Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA.

Veći broj građana je nezadovoljan radom Skupštine i Vlade Srbije. Na skali ocena od 1 do 5, prosečna ocena zadovoljstva građana radom Skupštine Srbije  je 2.7, a radom Vlade Srbije 2.9. Samo 14 odsto građana smatra da Skupština Srbije efikasno nadzire rad Vlade.

“Opšte poverenje  građana u političare i poverenje da poslanici u Skupštini zastupaju interese građana je veoma nisko. Čak 62 procenta građana smatra da političari građanima ne govore istinu, a samo 8 odsto veruje da bar uglavnom govore istinu” naglasila je Svetlana Logar, direktorka istraživanja Ipsos Strategic Marketinga.

Građani imaju više poverenja u dostupnost lokalnih odbornika nego poslanika u Skupštini Srbije i ujedno ih najviše interesuje rad lokalne samouprave.

“Ovi rezultati pokazuju veoma nizak nivo građanske participacije i poverenja u institucije. Mogućnost građana da učestvuju u političkom životu je od suštinske važnosti za demokratiju. Zato je važno dobro razmisliti kako motivisati građane da se uključe u procese donošenja odluka” rekao je Tom Keli, direktor programa Nacionalnog demokratskog institute u Srbiji.

Većina građana ocenjuje da o temama vezanim za politiku, politički sistem i nosioce vlasti u Srbiji ne zna ništa ili zna malo.  Više od polovine građana smatra da nema ni osrednje znanje o politici Srbije.  Građani najmanje znaju o izbornom sistemu Srbije – samo 17 odsto znalo je da se na izborima za republički parlament koristi proporcionalni sistem. Tek 23 odsto građana zna da mandatima poslanika ne raspolažu političke stranke na čijoj listi su bili, dok polovina građana ne zna da se na izborima nije glasalo za svakog pojedinačnog poslanika, već za listu poslanika, iako je većina njih – 77 procenata po sopstvenom priznanju, glasala na poslednjim parlamentarnim izborima 2012. godine.

Polovina građana zna da politički kurs države određuje Vlada dok 27 odsto smatra da je to radi Skupština Srbije, a 12 procenata da predsednik države; 9 odsto građana ne zna odgovor na to pitanje.

Ovo istraživanje, koje su podržali Nacionalni demokratski institut i Britanska ambasada u Beogradu, rađeno je po ugledu na slično istraživanje koje već desetu godinu za redom sprovodi Hansard Society u Velikoj Britaniji.