Istraživanje Crte: Građani pucaju pod političkim pritiscima

Politički pritisci na građane do te mere su normalizovani u našem društvu da često nisu ni prepoznati kao protivzakonita, nedemokratska praksa, već se percipiraju kao prirodan sled stvari. 

Od zaposlenja i profesionalnog napredovanja do pobede na konkursu za javne nabavke ili dobijanja socijalne pomoći – sve to stranka može pojedincu da obezbedi ili uskrati, pa je „normalno“ da i  građanin čini usluge stranci. Na primer, da glasa kako je rečeno, da ide na političke mitinge, da skuplja sigurne glasove u svom okruženju, da učestvuje u stranačkim promotivnim aktivnostima poput pošumljavanja i uređivanja zelenih površina, da denuncira kolege koji se usude da kritikuju nepogrešivu politiku… 

Objavljivanjem nalaza istraživanja Crta apeluje na nadležne državne organe i na sve političke partije da onemoguće i obustave nelegalne i nelegitimne načine obezbeđivanja političke podrške.

Dok se građani ne oslobode mreže pritisaka, neće biti uslova za slobodne i poštene izbore, kao ni za ukupan razvoj društva jer će poslušnost strankama sve više da potiskuje stručnost, etičnost i poštovanje zakona.

 

Pipci partijske kontrole ponekad zalaze duboko u privatne živote, pa ljudi moraju da vode računa i o tome s kim se druže i koga prate na društvenim mrežama. 

Teško je utvrditi tačan broj građana koji su izloženi nekom od raznih vidova pritisaka, ali na osnovu saznanja koje je istraživački tim Crte stekao kroz dubinske intervjue sa 68 žrtava, saučesnika i svedoka političkih pritisaka i  zloupotreba, ukazuje se zabrinjavajuća slika društva teško nagriženog političkom korupcijom i nepoverenjem građana u institucije koje bi morale da štite zakone.  

 

SVEDOČENJA I PRIČE LJUDI KOJI SU BILI ŽRTVE ILI SVEDOCI POLITIČKIH PRITISAKA PROČITAJTE OVDE.

 

 

Uoči izbora pritisci se intenziviraju, ali vrše se i van predizbornog perioda, gotovo svakodnevno. Najrasprostranjeniji su u javnom sektoru, tj. u javnim preduzećima i ustanovama, u organima lokalnih samouprava, ali ni preduzetnici i zaposleni u privatnom sektoru nisu imuni na njih. Neretko, iste osobe i trpe i vrše pritiske – izvršavajući naloge nadređenih, pritiskaju one koji su u poslovnoj ili stranačkoj hijerarhiji ispod njih. Marginalizovane i ranjive grupe su i u ovom slučaju u posebno nezavidnom položaju. 

 

Crta je istraživanje sprovela pred aprilske izbore 2022. godine u cilju identifikovanja najčešćih oblika pritisaka i sticanja dubljeg uvida u mehanizme njihovog sprovođenja. 

Nalaze istraživanje možete pročitati ovde.