Hitno preduzeti konkretne korake kako bi se ispunili zahtevi građana i građanki na protestima „Srbija protiv nasilja“

Udruženja građana, novinara i medija zahtevaju od nadležnih institucija da hitno preduzmu konkretne korake kako bi se ispunili zahtevi građana i građanki na protestima. Godinama unazad ukazujemo na pogubno delovanje medijskih sadržaja koji promovišu nasilje, šire paniku, dezinformacije, zlonamerne sadržaje i manipulacije. Ovakva medijska scena razvila se isključivo zbog toga što se zakoni ove države sistematično zaobilaze, a institucije (pravosudne, ministarstva, nezavisna tela) ne reaguju na kršenje važećih zakona i pratećih podzakonskih akata.

Građani Srbije identifikovali su vrlo jasno probleme i, među zahtevima koje su postavili nakon dva tragična događaja koja su pogodila našu zemlju, od nadležnih institucija između ostalog zahtevaju: smenu Saveta REM-a, oduzimanje dozvola za emitovanje TV PINK i TV HAPPY, gašenje štampanih medija i tabloida koji objavljuju lažne vesti, podmetačine i kontinuirano krše novinarski kodeks”.

Imajući u vidu gorepomenute zahteve, udruženja građana, novinara i medija pozivaju:

  1. Poslanike u Narodnoj skupštini Srbije da pokrenu smenu članova Saveta REM-a skladno članu 16  Zakona o elektronskim medijima;  
  2. Predsednicu Vlade Republike Srbije da u što kraćem roku, shodno prioritetima Medijske strategije, pokrene usvajanje izmena i dopuna po hitnom postupku delova Zakona o elektronskim medijima, a koji se odnose se na članove Zakona koji regulišu:
  3. a) Ovlašćene predlagače članova Saveta, tako da skupštinski odbori Narodne Skupštine i Skupštine AP Vojvodine ne mogu da budu predlagači članova Saveta;
  4. b) Kriterijume i uslove koje moraju da ispune kandidati za članove Saveta;
  5. c) Izbor novog sastava Saveta REM-a odmah nakon usvajanja izmena Zakona.
  6. Zakonske predlagače da, prema članu 9 Zakona o elektronskim medijima (akreditovani univerziteti, crkve i verske zajednice, nacionalni saveti nacionalnih manjina, udruženja izdavača i udruženja novinara, udruženja filmskih, scenskih i dramskih umetnika i udruženja kompozitora u Republici Srbiji, udruženja građana čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece) da pozovu, u svojstvu njihovih predlagača, članove i članice Saveta REM-a da podnesu ostavke;
  7. Predstavnike vlasti, javna preduzeća i sve institucije čiji je osnivač država da momentalno prekinu sve vidove finansiranja medija koji svakodnevno krše zakone po bilo kom osnovu, uključujući oglašavanje, projekte, javne nabavke, itd;
  8. Tužilaštvo da bez izuzetaka i bez odlaganja reaguje na svaki vid promocije i poziva na nasilje u medijima, u skladu s ovlašćenjima propisanim članom 59. Zakona o javnom informisanju i medijima;
  9. Sudove da odluče o tužbi koju su podnela udruženja građana zbog nezakonite odluke Saveta REM-a da obnovi dozvole za nacionalno emitovanje televizijama koje su kršile zakone. 
  10.  Nakon odluke sudova, novi sastav Saveta REM-a mora da sprovede novi konkurs za dodelu nacionalnih dozvola poštujući uslove propisane Zakonom i Pravilnikom o minimalnim uslovima za pružanje medijskih usluga.

Ova inicijativa, koja ima za cilj da se trenutna kriza reši u okviru institucija, bazira se na nalazima međunarodnih institucija, samim nalazima REM-a, domaćih stručnjaka i domaćih organizacija koje se bave temom stanja medija i medijske regulacije. 

Abecednim redom:

 Asocijacija medija

Asocijacija onlajn medija (AOM)

Autonomni ženski centar

Beogradski centar za bezbednosnu politiku

Beogradski centar za ljudska prava

BIRODI

Centar savremene politike

CRTA

Evropski pokret u Srbiji

Građanske inicijative

Inicijativa mladih za ljudska prava 

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM

Nacionalna koalicija za decentralizaciju

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV)

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)

Novi optimizam

Partneri Srbija

Poslovno udruženje Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija „Lokal Pres“ 

Slavko Ćuruvija Fondacija