Građani imaju moć

CRTA će zajedno sa partnerima ojačati mrežu lokalnih organizacija civilnog društva, aktivista i novinara koji će se zalagati za primenu efikasnih mera u borbi protiv korupcije i kako bi se povećala odgovornost vlade. Kroz javnu kampanju, građanima će biti dostupni brojni offline i onlajn kanali i alati, koje će moći koristiti za širenje vrednosti aktivizma u cilju uveravanja građana da su promene moguće.

Donator: Američka agencija za međunarodni razvoj