Građani na straži

Ovim aktivnostima CRTA je želala da mobiliše kritičnu masu pristalica tekućeg nadzora političkih procesa i nastupa i da ohrabri građansku reakciju na slučajeve povrede politike odgovornosti.

Donator: National Endowment for Democracy (NED)