Građani na straži

Sveobuhvatnim nezavisnim građanskim posmatranjem, projekat je takođe doprineo povećanom poverenju građana u izbore i njihov ishod što je preduslov za svrsishodno učešće građana u demokratskim procesima u zemlji. Primenjujući međunarodne standarde i načela nestranačkog posmatranja izbora, CRTA je posmatrala i izveštavala o dešavanjima tokom predizborne kampanje, izbornog dana i dana posle glasanja, i tako omogućila sveobuhvatnu, tačnu i nepristrasnu ocenu celokupnog izbornog procesa.

 

Donator: Matra program, Ambasada Kraljevine Holandije