Građani na straži

Preko svoje posmatračke misije Građani na straži, CRTA je pratila i izveštavala o dešavanjima tokom predizborne kampanje, čitavog izbornog dana i posle glasanja, pružajući sveobuhvatnu, tačnu i nepristrasnu ocenu celokupnog izbornog ciklusa. Posmatračka misija CRTA – Građani na straži bila je od suštinske važnosti za očuvanje biračkog prava građana i obezbeđenja demokratskog značaja narednih izbora.

 

Donator: Olof Palme International Center