Gde mogu da vidim sva akta vezana za izbore?

Nakon raspisivanja izbora, Republička izborna komisija usvaja akte za sprovođenje izbora koje potom objavljuje na svom zvaničnom sajtu.

Odluke Republičke izborne komisije se bez odlaganja objavljuju na sajtu, a najkasnije u roku od 24 časa od završetka sednice na kojoj su odluke donete.

Svi zapisnici o radu biračkih odbora nalaze se takođe na sajtu Republičke izborne komisije i možete ih pronaći na ovom linku. Osim zapisnika, na zvaničnoj veb prezentaciji RIK-a dostupan je i registar svih prigovora bez obzira na kom nivou izbora su podneti.

Kada je to predviđeno zakonom, odluke Republičke izborne komisije objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.