#31 – DODELITI OVLAŠĆENJE POSMATRAČIMA DA UNOSE PRIMEDBE U ZAPISNIK O RADU BIRAČKOG ODBORA

Posebno ovlašćenje koje bi posmatrači imali u izbornom postupku jeste i pravo da unesu svoje primedbe i zapažanja u Zapisnik o radu biračkog odbora, pod istim uslovima koji trenutno imaju članovi biračkog odbora. Naime, kako su posmatrači učesnici izbornog procesa na izborni dan koji prate celokupan rad biračkog odbora od trenutka sakupljanja članova ujutru do utvrđivanja rezultata na biračkom mestu i javnog objavljivanja Zapisnika o radu potrebno je da im se dozvoli eventualno unošenje primedaba i zapažanja u sam Zapisnik. Kako sam Zapisnik prema trenutnoj praksi izbornih komisija i Upravnog suda ima gotovo jedinstvenu i glavnu dokaznu snagu u postupku zaštite izbornog prava, potrebno je snabdeti posmatrače ovim pravom jer nezavisni, nepartijski posmatrači garantuju legitimitet izbornog procesa na dan izbora.