Da li su građani u srcu evropske demokratije? – Dan Evropske građanske inicijative 2017

Pravo na evropsku građansku inicijativu uvedeno je Ugovorom iz Lisabona kao inovativan instrument transnacionalne participativne demokratije. Tim se instrumentom omogućuje da milion evropskih građana i građanki iz najmanje sedam država članica zatraži od Evropske komisije da donese zakonodavni predlog o pitanjima koja su u nadležnosti Evropske unije (EU). Njime se želi aktivno uključiti građane u evropske postupke donošenja odluka osiguravajući im direktno pravo na zakonodavnu inicijativu.

Proslavom Dana Evropske građanske inicijative (European Citizen Initiative – ECI) danas se obeležava peta godišnjica postojanja ovog jedinstvenog instrumenta participativne demokratije u EU. Rođendan ECI važan je momenat da se istakne centralna ulogu građana i građanski u evropskom projektu i sposobnost Evropske građanske inicijative da doprinese rešavanju problema demokratskog deficita podrškom aktivnog građanstva i participativne demokratije.

Za prvih pet godine Evropske građanske inicijative više od šest miliona evropskih građana i građanki potpisalo najmanje jednu inicijativu. Od podnetih 65 inicijativa, Evropska komisija je registrirala 44, a od toga je za tri inicijative prikupljeno najmanje milion potpisa. Uprkos ovim rezultatima, potencijal evropske građanske inicijative još uvek nije ni približno u celosti iskorišćen kada je reč o predlozima politika i aktivnom učešću građana. Više o Evropskoj građanskoj inicijativi čitajte u CRTA pregledu činjenica.

Građanske inicijative instrumenti su neposredne demokratije dostupni građanima u većini država, na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou, mada se znatno razlikuju prema opsegu i proceduri. Da li će predstojeće ustavne izmene u Republici Srbiji doneti promene i u regulisanju narodne inicijative kao oblika neposrednog učešća građana? Da li i koliko možemo iskoristiti iskustva i praksu Evropske građanske inicijative za regulisanje instituta narodne inicijative? Pratite aktivnosti CRTA-e u narednom periodu i saznajte odgovore na ova pitanja.