Da li neko sme da me fotografiše na biračkom mestu?

Ne. Nijedan član biračkog odbora ne sme da iskorači iz svojih zakonom propisanih nadležnosti i da fotografiše birača koji je došao na glasanje. 

Sve što birački odbor sme i mora da uradi jeste da uruči glasački listić biraču za kojeg je UV-lampom utvrdio da nije glasao na drugom biračkom mestu, kojem je utvrdio identitet uvidom u njegovu ličnu kartu ili drugu odgovarajuću javnu ispravu i koji je upisan u birački spisak.

Birač potom popunjava glasački listić iza paravana koji je postavljen tako da obezbedi potpunu tajnost glasanja, presavija listić tako da se ne vidi kako ga je popunio i ubacuje ga u glasačku kutiju.

Birački odbor je dužan da posebno vodi računa o tome da niko ne prilazi paravanu dok birač popunjava glasački listić.